Björkmannaön

P-G Björkman var kvarnägare och fårfarmare. Kvarnen låg på ön, nu kallad Björkmannaön. Släkten bodde på Björkmanna-tomten där det idag finns ett nybyggt hus. 

Kvarnstenarna som finns upplagda på ön invid strömfallet vittnar om gamla tiders verksamhet. Hit kom bygdens bönder med häst och vagn för att få sin spannmål mald vid kvarnen. Kvarnverksamheten varade från mitten av 1800-talet till 1900-talets början.

Björkmannaön hade med dåtidens lantmäteriförrättning en yta om ett tunnland och fem kappland - ca 6000 m2.

Safsa, även kallad Kungsbräken, växer bland stenarna vid ån.

Vid Törsbogatan ligger en sten med inskription till minne av P-G Björkman.