Lindforsen

Hagbyån är fördämd vid Lindforsen, och på flera andra ställen, i sitt flöde från sjön Hultebräan och till Kalmarsund. Anledningen är att åvattnet används som tappvatten i Kalmar stad. Vattenståndet regleras av Kalmar Vatten.

I gamla tider samlades många aktiviteter vid vattendragen. Här vid Lindforsen låg till exempel en kvarn, ett garveri och en smedja.

Kvarnen var i bruk från senare delen av 1800-talet och revs 1938. Rester av kvarnen ser du nedströms på en liten udde mitt i ån. Mjölnaren bodde på tomten norr om ån där nu en gul villa är belägen.
Garveriet låg vid det gula huset på norrsidan av ån. Det var i bruk från 1838 och troligen till början av 1900-talet. Det gula boningshuset inrymde poststation 1912-40. Fotot är odaterat men troligen taget runt sekelskiftet 18-1900. Garveriet ägdes då av Clas Albert Sandgren som var den siste garvaren.

I den lilla gula stugan bredvid garvarens bodde skomakaren Ossian Johansson 1943-1960. Stugan inrymde hans bostad om två små rum och skomakarverkstad.
Det ljusgrå huset mittemot garvarens tillhörde smeden Lindgren. Han lät bygga huset ca 1870 och hade en smedja intill. Fastigheten kallades Lindforsen vars namn numera används för alla fastigheter här vid ån. 

Längre fram mot Mortorpsvägen finner du ett mindre ljusgrått hus på höger sida, Strömgärdet. Här var det i början av 1900-talet ett litet lantbruk med häst, ko, grisar och höns. Senare har det också varit cykelverkstad och affärslokal.

Om du fortsätter fram kommer du ut på Mortorpsvägen. Det röda huset snett åt höger var handelsbod 1921-1984. Här fanns även en bensinstation och en taxirörelse. Vägbacken utanför kallades för ”Käringabacken”.