Rolands damm 

Ån delade sig förr i två fåror med en ö i mitten. Här låg det en kvarn och en såg fram till mitten av 1900-talet.
När lantbrukarna Roland och Ingela Törnblom på gården här intill behövde vatten till sina åkrar bestämde de sig (1986) för att samla flödet till en damm. Dammen har med tiden blivit en populär badplats för bygdens invånare.

Enligt Kalmar kommuns beräkningar är det cirka 50 000 kubikmeter vatten som ständigt tillförs dammen. Vattnet kommer från den konstgjorda sjön Hultabräan som ligger två mil härifrån.

Kalmar stad använder åvattnet som tappvatten. Ån är därför fördämd på flera andra ställen längs sitt flöde från Hultebräan till Kalmarsund. Vattenståndet regleras av Kalmar Vatten.