Törsbo

I Törsbo visste folk hur Hagbyåns vatten och jorden omkring skulle utnyttjas. Bönder har genom tiderna brukat jorden och skogen. Kol har producerats i milor, tjära har gjorts i tjärdalar, sjuderier har tillverkat salpeter som användes i krut och pottaska till såpa, glas, krut, färgämnen och läkemedel.

Två sågverk och en skvaltkvarn där säd maldes till mjöl låg också här i närheten. Kvarnstugan ligger på vänster sidan om vägen precis innan bron. 

Bobinfabriken som tillverkade spolar till tråd eller metall låg till vänster efter bron. Du kan se rester av den utmed vägen. Fabriken flyttades senare till Påryds bobinfabrik. 
Själva huvudbyggnaden Törsbogård uppe på kullen bredvid ån är ursprungligen två separata hus. De flyttades hit från Kölbygärde i Ljungbyholm i slutet av 1800-talet. En del av Törsbogården sägs vara från 1720.

I trakten bodde många torpare. Här fanns även backstugusittare som bodde på någon annans mark. Oftast hade de ett litet potatisland och något djur.