Historik

Mortorp Intresseförening bildades i mars 1981. Samma år, den 13 maj, införskaffades den gamla Småskolan. Genom ett bidrag från Kyrkans syförening kunde man lägga upp de 5.000 kronorna som fastighetsnämnden gått med på för övertagandet.


Huset var då slitet, men tillsammas har bybor och andra frivilliga varligt renoverat byggnaden och föreningen ser sedan dess till att allt fungerar.


Föreningen är ideell och bygger på delaktighet. Varje år får Mortorp Intresseförening ett verksamhetsbidrag från Kalmar Kommun som täcker en del av driftskostnaderna.